menu
ţŚŹ

Prevederi generale Chesterfield
Prevederile generale se aplic─â contractelor încheiate cu Chesterfield de la data de 01.10.2021.
 

INFORMA╚ÜII PRECONTRACTUALE - Aceste prevederi generale con╚Ťin informa╚Ťii pre- ╚Öi postcontractuale importante pentru clien╚Ťi, cum ar fi identitatea ╚Öi datele de contact ale Chesterfield, dreptul de retragere în cazul contractelor încheiate la distan╚Ť─â ╚Öi în afara spa╚Ťiului de vânzare, conformitatea (garan╚Ťia legislativ─â) ╚Öi solu╚Ťionarea plângerilor.

Articolul 1. Defini╚Ťii

Termenii men╚Ťiona╚Ťi în prevederile generale, atât în singular cât ╚Öi în plural, care încep cu o majuscul─â, au semnifica╚Ťia acordat─â acestora mai jos.
 

 1. Prevederile generale: prevederile de fa╚Ť─â, care fac parte integrant─â din orice Contract.
 2. Chesterfield: numele comercial al entit─â╚Ťii indicate în detaliu în articolul 2 din prevederile generale.
 3. Consumator: orice persoan─â fizic─â care, la încheierea Contractului, ac╚Ťioneaz─â în scopuri care nu fac parte din activitatea sa comercial─â sau profesional─â.
 4. Serviciu: un serviciu, de exemplu, efectuarea de repara╚Ťii sau între╚Ťinere, închirierea de produse sau orice alt─â form─â de prestare a serviciilor (inclusiv contractarea unor lucr─âri).
 5. Contract de servicii: orice alt contract decât un Contract de cump─ârare, încheiat în vederea furniz─ârii unui Serviciu de c─âtre Chesterfield c─âtre Client.
 6. Client: partea cealalt─â a lui Chesterfield în cadrul unui Contract, fiind un Consumator sau un Client Comercial.
 7. Contract de cump─ârare: un contract în vederea vânz─ârii unui Produs de c─âtre Chesterfield c─âtre Client.
 8. Contract: Contractul dintre Chesterfield și Client, fiind vorba despre un Contract de cumpărare sau un Contract de servicii.
 9. Contract la distan╚Ť─â: un Contract încheiat între Chesterfield ╚Öi Consumator în cadrul unui sistem organizat de vânzare a produselor sau furnizare a serviciilor la distan╚Ť─â f─âr─â prezen╚Ťa simultan─â personal─â a lui Chesterfield ╚Öi a Consumatorului ╚Öi în care, pân─â la momentul încheierii Contractului, s-a folosit exclusiv unul sau mai multe mijloace de comunicare la distan╚Ť─â.
 10. Contract în afara spa╚Ťiului de vânzare: orice Contract încheiat între Chesterfield ╚Öi Consumator: (i) în prezen╚Ťa simultan─â personal─â a lui Chesterfield ╚Öi a Consumatorului la o alt─â loca╚Ťie decât spa╚Ťiul de vânzare al lui Chesterfield sau pentru care Consumatorul a f─âcut o ofert─â în acelea╚Öi condi╚Ťii; (ii) în spa╚Ťiul de vânzare al lui Chesterfield sau cu ajutorul unui mijloc de comunicare la distan╚Ť─â, imediat dup─â ce Consumatorul a fost abordat individual ╚Öi personal la o loca╚Ťie care nu este spa╚Ťiul de vânzare al lui Chesterfield, în prezen╚Ťa simultan─â personal─â a lui Chesterfield ╚Öi a Consumatorului; sau (iii) încheiat în timpul unei excursii organizate de c─âtre Chesterfield cu scopul sau efectul de a promova ╚Öi vinde produse sau servicii Consumatorului.
 11. Parte: o parte în Contract.
 12. Produs: o bun─â corporeal─â.
 13. Spa╚Ťiu de vânzare: (i) orice spa╚Ťiu necomercial pentru achizi╚Ťii mari în care Chesterfield desf─â╚Öoar─â activit─â╚Ťile sale pe o baz─â permanent─â sau (ii) orice spa╚Ťiu de vânzare mobil în care Chesterfield î╚Öi desf─â╚Öoar─â în mod obi╚Önuit activit─â╚Ťile sale.
 14. Client comercial: persoana fizic─â sau juridic─â care, la încheierea Contractului, a ac╚Ťionat în scopuri care fac parte din activitatea sa comercial─â sau profesional─â.

Articolul 2. Identitatea și datele de contact ale Chesterfield

Numele ╚Öi entit─â╚Ťile statutare: Chesterfield BV
Adresa de sediu statutar─â a întreprinderii: Franklinstraat 4a, NL 7903AC Hoogeveen
Num─âr de înregistrare în registrul comer╚Ťului: 53748980
Num─âr de TVA: NL823916819B03

Articolul 3. Aplicabilitatea Termenilor ╚Öi Condi╚Ťiilor

3.1. Prezentul Termeni ╚Öi Condi╚Ťii se aplic─â Contractelor:
a. încheiate în afara spa╚Ťiului de vânzare cu Consumatori;
b. încheiate în spa╚Ťiul de vânzare cu Consumatori; ╚Öi
c. încheiate în spa╚Ťiul de vânzare sau prin alte canale (cum ar fi prin Internet) cu Clien╚Ťi Comerciali.

3.2. Prezentul Termeni ╚Öi Condi╚Ťii se aplic─â fiec─ârui Contract, cu excep╚Ťia cazului când este indicat altfel sau natura Clientului (Consumator sau Client Comercial) ╚Öi/sau natura Contractului încheiat (în afara spa╚Ťiului de vânzare, în spa╚Ťiul de vânzare sau în afara spa╚Ťiului de vânzare) ╚Öi/sau natura produselor/serviciilor livrate sub acest Contract (Produse ╚Öi/sau Servicii) exclude aplicabilitatea acestora.

Articolul 4. Oferta ╚Öi încheierea Contractului

4.1. Orice ofert─â Chesterfield este f─âr─â obliga╚Ťii ╚Öi este valabil─â atâta timp cât exist─â stoc sau pe parcursul perioadei men╚Ťionate în ofert─â.

4.2. O ofert─â f─âcut─â într-o estimare sau într-o list─â de pre╚Ťuri este valabil─â pân─â la zece (10) zile de la data men╚Ťionat─â în aceasta, sau, dac─â nu este men╚Ťionat─â o dat─â, de la data expedierii acesteia de c─âtre Chesterfield c─âtre Client, cu excep╚Ťia cazului în care în ofert─â este indicat─â o alt─â perioad─â de valabilitate. Dac─â Clientul accept─â o ofert─â dup─â expirarea perioadei de valabilitate men╚Ťionate mai sus, Chesterfield nu este obligat s─â accepte acceptarea Clientului. Dac─â Chesterfield face în schimb acest lucru, Contractul devine valabil sub condi╚Ťia ca acceptarea de c─âtre Chesterfield s─â se fac─â în termen de zece (10) zile de la data primirii accept─ârii de c─âtre Client.

4.3. În cazul în care un Client Comercial nu accept─â explicit o ofert─â a lui Chesterfield, dar totu╚Öi creeaz─â impresia c─â accept─â (de exemplu, prin începerea execut─ârii lucr─ârilor oferite de Chesterfield), atunci întreaga ofert─â este considerat─â ca fiind acceptat─â.

4.4. Cu excep╚Ťia vânz─ârilor cu plat─â în numerar într-un spa╚Ťiu de vânzare ╚Öi a pl─â╚Ťilor în avans, Contractele nu se încheie prin plasarea unei comenzi, ci numai prin confirmarea scris─â a accept─ârii unei comenzi de c─âtre Chesterfield. Confirmarea scris─â se consider─â c─â prezint─â corect ╚Öi complet Contractul, cu excep╚Ťia cazului în care Clientul face obiec╚Ťii cu privire la con╚Ťinutul acestuia în termen de dou─â zile de la primirea acestuia.

4.5. Cu excep╚Ťia cazului în care este prescris altfel, informa╚Ťiile, dimensiunile, m─âsurile, imagini, mesajele, pre╚Ťurile, reclamele ╚Öi altele asemenea, f─âcute publice de c─âtre Chesterfield cu privire la oferte sau caracteristicile produselor ╚Öi serviciilor sunt cu titlu informativ ╚Öi sunt prezentate sau f─âcute cât mai exact posibil. Gre╚Öelile sau erorile din ofert─â nu pot fi o cauz─â de disput─â pentru Client.

4.6. Chesterfield nu poate fi f─âcut responsabil pentru diferen╚Ťele de culoare dintre un produs livrat ╚Öi reprezentarea digital─â a aceleia╚Öi culori, a materialelor ╚Öi ╚Ťes─âturilor, precum ╚Öi a modelelor de prezentare. Acest lucru se aplic─â ╚Öi m─âsurilor ╚Öi dimensiunilor fa╚Ť─â de orice coresponden╚Ť─â, exprim─âri, (propriile) desene ╚Öi modele de prezentare. Diferen╚Ťele men╚Ťionate mai sus nu pot fi o cauz─â de disput─â.

4.7. Chesterfield este îndrept─â╚Ťit s─â efectueze, înainte ╚Öi dup─â încheierea Contractului, cercet─âri în vederea determin─ârii dac─â Clientul este în m─âsur─â s─â îndeplineasc─â obliga╚Ťiile sale de plat─â – în m─âsura în care este permis legal. În cazul în care un Contract a fost deja încheiat, Chesterfield are dreptul de a rezilia Contractul dac─â ancheta arat─â c─â Chesterfield are motive temeinice de a se teme c─â Clientul nu va putea (complet) s─â îndeplineasc─â obliga╚Ťiile sale de plat─â. În cazul în care vorbim despre o comand─â, Chesterfield va avea dreptul, fie motivat, fie nu, de a refuza comanda ╚Öi/sau de a impune condi╚Ťii suplimentare înainte ca Contractul s─â devin─â valabil.

4.8. În m─âsura în care este permis legal, urm─âtoarele articole din Codul Civil (Legea nr. 7/2002) sunt excluse de la aplicabilitatea asupra Contractului: articolul 6:227b alineatul 1, articolul 6:227c, articolul 7:408 alineatul 1 ╚Öi titlul 12 din Cartea 7 din Codul Civil (încredin╚Ťarea de lucr─âri), cu excep╚Ťia articolului 7:750, 7:751, 7:752 alineatul 1, 7:757, 7:758, 7:759 din Codul Civil.

Articolul 5. Pre╚Ťuri

5.1. Toate pre╚Ťurile comunicate de Chesterfield sunt în euro, inclusiv TVA ╚Öi exclusiv taxe de transport, cu excep╚Ťia cazului în care este explicit indicat altfel.

5.2. Dac─â dup─â încheierea contractului se constat─â c─â oferta Chesterfield a fost bazat─â pe date incorecte sau incomplete furnizate de c─âtre Client, Chesterfield are dreptul s─â ajusteze contractul f─âr─â a fi necesar─â consim╚Ť─âmântul ulterior al Clientului. Chesterfield nu este obligat s─â verifice în prealabil datele furnizate de Client pentru a se asigura c─â sunt corecte.

5.3. Chesterfield are dreptul s─â ajusteze pre╚Ťurile convenite în cazul în care apare o circumstan╚Ť─â care duce la cre╚Öterea costurilor dup─â încheierea contractului ╚Öi care nu poate fi atribuit─â Chesterfield, indiferent dac─â Chesterfield a luat în considerare în mod corespunz─âtor ╚Öansa de apari╚Ťie a unei astfel de circumstan╚Ťe ╚Öi în timpul fix─ârii pre╚Ťului ini╚Ťial.

Articolul 6. Termeni de plat─â

6.1. Produsele comandate prin Contractul de Vânzare se vor pune în produc╚Ťie numai dup─â ce Chesterfield a primit avansul, a╚Öa cum este indicat în Contractul de Vânzare emis c─âtre Client. Neefectuarea avansului nu exclude existen╚Ťa unui Contract.

6.2. Restul sumei totale din Contractul de Vânzare trebuie pl─âtit la livrare. Dac─â Chesterfield folose╚Öte un transportator pentru livrare, restul sumei totale din Contractul de Vânzare trebuie s─â fie pl─âtit Chesterfield înainte ca produsele livrate s─â fie puse în transport.

Articolul 7. Livrarea produselor

7.1. Dup─â ce Contractul de Vânzare devine efectiv, Chesterfield va acorda aten╚Ťia adecvat─â pentru a-╚Öi îndeplini obliga╚Ťiile contractului.

7.2. Dac─â nu este convenit altfel, livrarea produselor se face pân─â la prima u╚Ö─â la parter la adresa comunicat─â de c─âtre Client lui Chesterfield pentru livrare.

7.3. Chesterfield are dreptul s─â factureze costuri suplimentare Clientului pentru livrarea produselor în afara zonei de livrare obi╚Önuit─â a Chesterfield, costuri care vor fi comunicate Clientului în prealabil la încheierea Contractului de Vânzare.

7.4. Clientul se asigur─â c─â Chesterfield poate livra produsele ╚Öi î╚Öi asum─â riscul pentru informa╚Ťiile incorecte sau incomplete referitoare la livrare. De asemenea, se asigur─â c─â locul de livrare este accesibil ╚Öi disponibil la timp. Clientul care în ciuda recomand─ârii Chesterfield, cere s─â execute anumite opera╚Ťiuni, este responsabil pentru orice daune rezultate.

7.5. Dac─â la livrarea produsului sunt constatate daune, acestea trebuie men╚Ťionate în documentul de livrare. La o notificare de daune, Clientul trebuie s─â motiveze suficient care sunt defectele sau daunele ╚Öi s─â trimit─â suficiente dovezi c─âtre Chesterfield pentru a evalua justificarea notific─ârii. Produsele se consider─â livrate f─âr─â daune dac─â acest lucru nu este men╚Ťionat în documentul de livrare.

7.6. Termenii de livrare conveni╚Ťi sau comunica╚Ťi de c─âtre Chesterfield sunt indicativi ╚Öi vor fi respecta╚Ťi în m─âsura posibilului. În cazul dep─â╚Öirii termenilor de livrare comunica╚Ťi, Chesterfield nu este responsabil pentru nicio form─â de daune indirecte.

7.7. Produsele oferite pentru livrare trebuie s─â fie acceptate în termen de 2 s─âpt─âmâni. Dac─â produsele oferite nu sunt acceptate de c─âtre Client, acestea vor fi depozitate la costurile ╚Öi riscurile lui Client pentru o perioad─â de 1 lun─â. Dac─â produsele oferite nu sunt acceptate de c─âtre Client dup─â expirarea acestui termen, Chesterfield poate considera Contractul de Vânzare ca anulat ╚Öi poate factura taxe de anulare Clientului.

7.8. Cu excep╚Ťia cazului în care se prevede altfel, urm─âtoarele se aplic─â pentru Clien╚Ťi Comerciali:

a. Produsele sunt livrate de c─âtre Chesterfield ExWorks (Incoterms 2010);
b. Transportul produselor este la costul și riscul Clientului Comercial;
c. Chesterfield are dreptul s─â factureze separat Clien╚Ťilor Comerciali orice taxe de ambalare ╚Öi expediere;
d. Termenii de livrare conveni╚Ťi sau comunica╚Ťi de c─âtre Chesterfield trebuie considera╚Ťi ca indicativi ╚Öi niciodat─â ca fatal. În cazul dep─â╚Öirii termenilor de livrare comunica╚Ťi, Chesterfield nu este responsabil pentru nicio form─â de daune indirecte.

Articolul 8. Furnizarea Serviciilor

8.1. Dup─â ce a fost încheiat Acordul de Servicii, Chesterfield se va str─âdui, în m─âsura posibilului, s─â furnizeze Serviciile cât mai curând posibil, cu respectarea prevederilor cu grij─â ╚Öi competen╚Ť─â adecvat─â.

8.2. Termenii conveni╚Ťi sau comunica╚Ťi de c─âtre Chesterfield sunt indicativi ╚Öi vor fi respecta╚Ťi în m─âsura posibilului. Livrarea serviciilor sau a p─âr╚Ťilor acestora se va face atunci când lucr─ârile efectuate, dup─â p─ârerea profesional─â a Chesterfield, corespund ceea ce a fost convenit.

8.3. Clientul este obligat s─â fac─â ╚Öi s─â lase tot ceea ce este ra╚Ťional de dorit ╚Öi necesar pentru o executare corect─â ╚Öi prompt─â a Serviciilor. În mod special, Clientul trebuie s─â se asigure c─â toate datele pe care Chesterfield le indic─â ca fiind necesare sau pe care Clientul ar trebui s─â în╚Ťeleag─â în mod ra╚Ťional c─â sunt necesare pentru a efectua Serviciile sunt furnizate în mod prompt c─âtre Chesterfield. Orice termen în care Chesterfield trebuie s─â execute Acordul de Servicii nu va începe mai devreme decât dup─â ce toate datele cerute ╚Öi necesare sunt primite de c─âtre Chesterfield.

8.4. Dac─â Clientul ╚Ötie sau b─ânuie c─â Chesterfield va trebui s─â ia anumite m─âsuri (suplimentare) pentru a-╚Öi îndeplini obliga╚Ťiile, Clientul trebuie s─â îl informeze pe Chesterfield în acest sens.

8.5. Chesterfield are dreptul s─â angajeze ter╚Ťi pentru a efectua Serviciile. Orice costuri suplimentare neprev─âzute înso╚Ťite de aceasta sunt numai în sarcina Clientului dac─â acest lucru a fost convenit în scris în prealabil.

8.6. Dac─â Clientul Comercial consider─â c─â lucr─ârile livrate nu corespund Acordului de Servicii, atunci Clientul Comercial trebuie s─â fac─â cunoscut acest lucru în termen de ╚Öapte zile calendaristice de la livrare. Dac─â Clientul Comercial nu comunic─â în termenul men╚Ťionat mai sus c─â lucr─ârile livrate (dup─â p─ârerea sa) nu corespund Acordului de Servicii, sau dac─â Clientul Comercial utilizeaz─â lucr─ârile livrate, par╚Ťial sau în întregime, lucr─ârile livrate se consider─â c─â corespund Acordului de Servicii ╚Öi Chesterfield nu va mai fi obligat s─â îndeplineasc─â sau s─â acorde desp─âgubiri pentru orice form─â de îndeplinire.

Articolul 9. Dreptul de retragere

Acest articol este aplicabil numai Consumatorilor care au încheiat un Acord la Distan╚Ť─â sau un Acord în afara Spa╚Ťiului de Vânzare cu Chesterfield. Prin urmare, Clien╚Ťii Comerciali nu au dreptul de retragere.

Consumatorul are dreptul s─â revoce Acordul, f─âr─â a da motive, în termen de 14 zile calendaristice („termenul de gândire”), f─âr─â a pl─âti taxe.

În cazul unui Acord de Vânzare-Cump─ârare, termenul de gândire începe din ziua în care Consumatorul, sau un ter╚Ť desemnat de acesta, care nu este transportatorul, a primit Produsul, sau:

a. dac─â Consumatorul a comandat mai multe Produse într-o singur─â comand─â: ziua în care Consumatorul, sau un ter╚Ť desemnat de acesta, a primit ultimul Produs;
b. dac─â livrarea unui Produs const─â în mai multe trimiteri sau componente: ziua în care Consumatorul, sau un ter╚Ť desemnat de acesta, a primit ultima trimitere sau ultima component─â;
c. în cazul Acordurilor pentru livrarea regulat─â a Produselor pe o perioad─â determinat─â: ziua în care Consumatorul, sau un ter╚Ť desemnat de acesta, a primit primul Produs.

În cazul Acordurilor de Servicii, termenul de gândire începe din ziua în care Acordul de Servicii a intrat în vigoare.

Pentru a exercita dreptul de retragere, Consumatorul trebuie s─â informeze Chesterfield BV, Franklinstraat 4a, NL 7903AC Hoogeveen, prin o declara╚Ťie neechivoc─â privind decizia sa de a revoca Acordul. Pentru acest lucru, Consumatorul poate folosi formularul de retragere (prezentat mai jos), dar nu este obligat s─â o fac─â. Numai retragerile trimise la timp pot fi exercitate.

Efectele retragerii

Dac─â Consumatorul revine asupra contractului, Consumatorul va primi toate pl─â╚Ťile efectuate pân─â în acel moment, excluzând costurile de livrare, în mod imediat ╚Öi în cel mai târziu în termen de 14 zile de la data în care Chesterfield a fost informat de decizia Consumatorului de a se retrage din contract. Chesterfield va returna Consumatorului banii folosind aceea╚Öi modalitate de plat─â cu care a fost efectuat─â tranzac╚Ťia ini╚Ťial─â, cu excep╚Ťia cazului în care Consumatorul a acceptat altfel. În orice caz, Consumatorului nu i se vor factura costuri pentru aceast─â returnare.

Chesterfield poate amâna plata pân─â când prime╚Öte înapoi produsele. Produsele returnate vor fi returnate numai în cazul în care sunt ambalate ╚Öi primite în stare bun─â de c─âtre Chesterfield.

Consumatorul trebuie s─â trimit─â înapoi produsele imediat, dar în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data în care Consumatorul a informat Chesterfield despre decizia sa de a se retrage din contract. Consumatorul este în termen dac─â trimite produsele înapoi înainte de expirarea termenului de 14 zile.

Costurile de returnare a produselor revin în sarcina Consumatorului.

Consumatorul este responsabil numai pentru reducerea valorii produselor care rezult─â din utilizarea produselor, care dep─â╚Öe╚Öte necesarul pentru a determina natura, caracteristicile ╚Öi func╚Ťionarea acestora.

În cazul unui Contract de Servicii, dac─â Consumatorul cere efectuarea serviciilor în perioada de retragere, Consumatorul va pl─âti o sum─â propor╚Ťional─â cu ceea ce a fost deja furnizat la momentul în care Consumatorul a informat Chesterfield despre decizia sa de a se retrage din contract, comparat cu executarea întregului contract.

Excluderi ale Dreptului de Retragere

Dreptul de retragere nu se aplic─â contractelor de vânzare a produselor realizate conform specifica╚Ťiilor Consumatorului, care nu sunt prefabricate ╚Öi care sunt produse pe baza unei alegeri sau decizii individuale a Consumatorului sau care sunt clar destinate unei persoane anume.

Dreptul de retragere nu se aplic─â contractelor de servicii, dup─â îndeplinirea acestora ╚Öi în cazul în care contractul de servicii include o obliga╚Ťie de plat─â pentru Consumator, dac─â îndeplinirea a început cu consim╚Ť─âmântul anterior expres al Consumatorului ╚Öi Consumatorul a declarat c─â renun╚Ť─â la dreptul s─âu de rescindere (de a se retrage) odat─â ce Chesterfield a îndeplinit contractul de servicii.

Desc─ârca╚Ťi formularul european de retragere aici

Articol 10. Anularea de c─âtre Consumator

10.1. Consumatorii au dreptul s─â anuleze orice contract de servicii în orice moment ╚Öi un contract de cump─ârare pân─â în ziua în care produsul este expediat, prin notificare scris─â c─âtre Chesterfield, în cazul în care Consumatorul este obligat s─â pl─âteasc─â Chesterfield cheltuieli de anulare de ╚Öaptezeci (70)% din valoarea comenzii anulate (excluzând taxele de transport), sau, dac─â este mai mare, prejudiciul suferit de Chesterfield din cauza anul─ârii.

10.2. Dreptul de anulare acordat Consumatorului prin prezentul articol nu se aplic─â produselor la comand─â, adic─â produse fabricate conform specifica╚Ťiilor Consumatorului, care nu sunt pre-fabricate ╚Öi care sunt fabricate pe baza unei alegeri sau decizii individuale a Consumatorului, sau care sunt clar destinate unei persoane specifice.

Articol 11. Anularea de c─âtre Clientul Comercial

11.1. Clien╚Ťii comerciali au dreptul s─â anuleze orice contract de servicii în orice moment ╚Öi un contract de cump─ârare pân─â în ziua în care produsul este expediat, prin notificare scris─â c─âtre Chesterfield, în cazul în care Clientul Comercial este obligat s─â pl─âteasc─â Chesterfield cheltuieli de anulare de ╚Öaptezeci (70)% din valoarea comenzii anulate (excluzând taxele de transport), sau, dac─â este mai mare, prejudiciul suferit de Chesterfield din cauza anul─ârii.

11.2. Dreptul de anulare acordat Clientului Comercial prin prezentul articol nu se aplic─â produselor la comand─â, adic─â produse fabricate conform specifica╚Ťiilor Clientului Comercial, care nu sunt pre-fabricate ╚Öi care sunt fabricate pe baza unei alegeri sau decizii individuale a Clientului Comercial, sau care sunt clar destinate unei persoane specifice.

Articolul 12. Rezerv─â de proprietate

12.1. Chesterfield se rezerv─â dreptul de proprietate asupra tuturor produselor livrate sau livrate de ea c─âtre Client pân─â la plata integral─â a pre╚Ťului de cump─ârare pentru toate produsele respective. Rezervarea de proprietate se aplic─â, de asemenea, oric─ârei alte crean╚Ťe asociate pe care Chesterfield le-a ob╚Ťinut de la Client.

12.2. Chesterfield are dreptul s─â ia înapoi produsele livrate sub rezerv─â de proprietate c─âtre Clien╚Ťii Comerciali, dac─â Chesterfield are motive temeinice s─â tem─â c─â Clientul Comercial va înc─âlca îndeplinirea obliga╚Ťiilor sale (de plat─â). Într-un astfel de caz, Clientul Comercial va acorda Chesterfield accesul necesar în mediul în care se afl─â produsele, sau va oferi asisten╚Ť─â pentru a ob╚Ťine accesul necesar, astfel încât Chesterfield s─â poat─â exercita drepturile sale. Clientul Comercial va fi creditat conform valorii de pia╚Ť─â la momentul prelu─ârii, a╚Öa cum a fost stabilit de Chesterfield, care, în niciun caz, nu va fi mai mare decât pre╚Ťul de achizi╚Ťie ini╚Ťial, sc─âzut cu toate costurile pe care Chesterfield le-a suportat în leg─âtur─â cu preluarea produselor. Chesterfield are dreptul s─â deduc─â orice crean╚Ťe restante din suma de creditare.

12.3. Clientului nu i se permite s─â pun─â sub rezerv─â de proprietate produsele aflate sub rezerv─â de proprietate sau s─â le afecteze în orice alt mod.

Articolul 13. Conformitate

În ceea ce prive╚Öte vânzarea de produse, Chesterfield se angajeaz─â s─â livreze cel mai bun produs posibil conform contractului. Chesterfield va respecta în acest sens obliga╚Ťiile sale fa╚Ť─â de Client în ceea ce prive╚Öte (non-)conformitatea cât mai bine posibil. Având în vedere c─â toate produsele vândute de Chesterfield sunt fabricate în mare parte din materiale naturale f─âcute manual, este posibil ca produsele livrate s─â difere într-o m─âsur─â mic─â în ceea ce prive╚Öte dimensiunea, culoarea, structura etc., diferen╚Ťele fiind acceptate dinainte de c─âtre Client ╚Öi nu pot constitui motiv pentru disput─â.

Articol 14. R─âspunderea

14.1. Prezentul articol se aplic─â Consumatorilor în m─âsura în care este permis─â în temeiul dreptului aplicabil.

14.2. R─âspunderea total─â a lui Chesterfield fa┼ú─â de Client, în cazul în care o înc─âlcare imputabil─â a unei Contracte sau altfel, este limitat─â la desp─âgubirea pentru daunele directe. Prin daune directe se în┼úelege exclusiv (a) costurile rezonabile pentru stabilirea cauzei ┼či a extinderii daunei; (b) orice costuri rezonabile efectuate pentru a face ca presta┼úia lui Chesterfield s─â corespund─â Contractului; ┼či (c) costuri rezonabile efectuate pentru prevenirea sau limitarea daunei, în m─âsura în care Clientul dovede┼čte c─â aceste costuri au condus la limitarea daunei directe.

14.3. Suma maxim─â pentru care Chesterfield poate fi r─âspunz─âtor este, în cazul unui eveniment, unde o serie de evenimente conexe se consider─â a fi un singur eveniment, limitat─â la ceea ce Clientul este dator lui Chesterfield în temeiul Contractului. În niciun caz, desp─âgubirea total─â pentru orice daune nu va dep─â┼či suma de dou─â mii cinci sute de euro pe Contract. Chesterfield nu trebuie s─â pl─âteasc─â nicio alt─â desp─âgubire decât ceea ce este expres reglementat în prezentele condi┼úii.

14.4. Orice limit─âri ale r─âspunderii men┼úionate în Contract sau în Termenii ╚Öi condi╚Ťiile cad în cazul în care dauna respectiv─â este rezultatul inten╚Ťionat sau al neglijen╚Ťei grave a conducerii Chesterfield.

14.5. R─âspunderea lui Chesterfield în cazul unei înc─âlc─âri imputabile a unei Contracte se na╚Öte numai dac─â Clientul îl reclam─â pe Chesterfield f─âr─â întârziere ╚Öi în mod corespunz─âtor în scris, acordându-i o perioad─â de timp rezonabil─â pentru a corecta înc─âlcarea ╚Öi Chesterfield înc─â înc─âlcarea îndeplinirii obliga╚Ťiilor sale dup─â aceast─â perioad─â de timp. Reclama╚Ťia trebuie s─â con╚Ťin─â o descriere cât mai detaliat─â a înc─âlc─ârii, astfel încât Chesterfield s─â poat─â r─âspunde adecvat.

14.6. Condi╚Ťia pentru apari╚Ťia unui drept la desp─âgubire este întotdeauna ca Clientul s─â raporteze daunele cât mai curând posibil dup─â ce ╚Öi-a dat seama de acestea, în scris ╚Öi prin scrisoare recomandat─â la Chesterfield. Orice ac╚Ťiune pentru desp─âgubire din partea Clientului expir─â prin simplul decurs al trei luni de la momentul în care Clientul a aflat sau ar fi trebuit s─â ╚Ötie c─â a suferit o daun─â.

14.7. Chesterfield nu este responsabil pentru daune datorate cauzelor pe care nu le cuno╚Ötea sau ar fi trebuit s─â le cunoasc─â, cum ar fi daune cauzate de influen╚Ťa umezelii la construc╚Ťii, umiditatea aerului, efectele indirecte ale soarelui / conductelor de înc─âlzire / sobe etc.

Articol 15. For╚Ťa major─â

Chesterfield nu este obligat s─â îndeplineasc─â o obliga╚Ťie dac─â este împiedicat s─â o fac─â ca rezultat al for╚Ťei majore. Sub for╚Ťa major─â se în╚Ťelege, în orice caz, întreruperi sau defecte ale internetului, întreruperi de curent, atacuri de re╚Ťea (cum ar fi atacuri DDoS), tulbur─âri interne, blocaje în transport, grev─â, stagnare în furnizare, incendiu, inunda╚Ťii, impedimente în import ╚Öi export ╚Öi în cazul în care Chesterfield nu este în m─âsur─â s─â livreze din cauza furnizorilor s─âi, indiferent de motiv, astfel încât îndeplinirea Contractului s─â nu fie rezonabil de a╚Öteptat de la Chesterfield.

Articolul 16. Reclama╚Ťii ╚Öi litigii

16.1. Dac─â Clientul nu este mul╚Ťumit de modul în care Chesterfield a îndeplinit Contractul, acesta este rugat s─â fac─â acest lucru cât mai curând posibil prin intermediul datelor de contact afi╚Öate pe site-ul web. Orice raportare sau reclama╚Ťie va fi tratat─â cu aten╚Ťie ╚Öi cât mai curând posibil. Aceasta se aplic─â ╚Öi defec╚Ťiunilor care au ap─ârut dup─â livrare prin utilizarea corespunz─âtoare a destina╚Ťiei produsului livrat. Neinformarea la timp poate avea ca rezultat pierderea drepturilor Clientului în acest sens.

16.2. Garan╚Ťia devine valabil─â numai în cazul utiliz─ârii produsului livrat în conformitate cu destina╚Ťia acestuia. Clientul trebuie s─â se comporte ca un bun cump─âr─âtor, inclusiv prin men╚Ťinerea ╚Öi tratarea corespunz─âtoare a produsului.

16.3. În cazul reclama╚Ťiilor, Chesterfield îi ofer─â Clientului posibilitatea de a-i permite s─â inspecteze ╚Öi / sau s─â remedieze plângerea. Dac─â o reclama╚Ťie poate fi remediat─â corespunz─âtor, produsul nu trebuie schimbat. Clientul trebuie s─â-╚Öi previn─â sau s─â limiteze cât mai mult reclama╚Ťia. Devia╚Ťiile de culoare, rezisten╚Ťa la uzur─â, structura, etc. pot limita drepturile de garan╚Ťie dac─â aceste devia╚Ťii sunt acceptabile din punct de vedere tehnic conform standardelor obi╚Önuite.

16.4. Reclama╚Ťiile nu sunt motiv pentru Client s─â nu-╚Öi îndeplineasc─â obliga╚Ťiile de plat─â.

16.5. Dac─â nu se stabile╚Öte altfel, modelele de showroom sunt excluse de la garan╚Ťie.

16.6. Un Consumator care locuie╚Öte în Spa╚Ťiul Economic European ╚Öi cu care Chesterfield a încheiat un Contract la Distan╚Ť─â sau un Contract în afara Spa╚Ťiului de Vânzare poate s─â se adreseze unei comisii de disput─â prin intermediul Platformei ODR europene, care poate fi g─âsit─â la: https://ec.europa.eu/consumers/odr/, în cazul în care Consumatorul nu este mul╚Ťumit de modul în care Chesterfield a tratat plângerea sa.

Articolul 17. Dispozi╚Ťii finale

17.1. Contractele de vânzare-cump─ârare sunt supuse legii olandeze. Aplicabilitatea Conven╚Ťiei de la Viena este exclus─â.

17.2. Alegerea de drept din primul paragraf nu va avea ca rezultat, în cazul Consumatorilor, pierderea oric─ârei protec╚Ťii pe care o ob╚Ťine Consumatorul în temeiul dispozi╚Ťiilor obligatorii ale ╚Ť─ârii în care Consumatorul are domiciliul s─âu obi╚Önuit.

17.3. Toate litigiile care pot s─â apar─â în leg─âtur─â cu contractele încheiate cu Chesterfield vor fi prezentate în fa╚Ťa instan╚Ťei olandeze din circumscrip╚Ťia în care este stabilit Chesterfield. Chesterfield va acorda Consumatorilor un termen de o lun─â de la data la care Chesterfield se recurge în mod scris la aceast─â prevedere (alegerea forului) pentru ca Consumatorul s─â aleag─â solu╚Ťionarea litigiului în fa╚Ťa instan╚Ťei competente conform legii.

17.4. În rela╚Ťie cu clien╚Ťii comerciali, în cazul în care o dispozi╚Ťie din prezentele Termeni ╚Öi Condi╚Ťii s-ar dovedi a fi nul─â sau anulat─â, acest lucru nu va afecta validitatea celorlalte Termeni ╚Öi Condi╚Ťii. În acest caz, p─âr╚Ťile vor stabili înlocuirea (a) noi dispozi╚Ťii (i), care s─â reflecte cât mai bine scopul dispozi╚Ťiei originale.

17.5. Prin „scris” se în╚Ťelege în prezentele Termeni ╚Öi Condi╚Ťii ╚Öi comunicarea prin e-mail, cu condi╚Ťia ca identitatea expeditorului ╚Öi integritatea e-mail-ului s─â fie suficient de bine stabilite.

17.6. Prevederile care nu sunt incluse în prezentele Termeni ╚Öi Condi╚Ťii vor fi considerate c─â se aliniaz─â cât mai mult inten╚Ťiei articolelor din prezentele Termeni ╚Öi Condi╚Ťii.

17.7. Prezentele Termeni ╚Öi Condi╚Ťii au fost depuse la Camera de Comer╚Ť.

 

keyboard_arrow_up